Nøkkelinformasjonsdokumenter

English


Lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPS) innebærer at produsenten av produktet er pålagt å utarbeide et dokument som gir deg nøkkelinformasjon om produktet. Informasjon som skal gis om kostnadene ved produktet i forkant av handel er også krav i henhold til MiFID II.

For produkter med DNB Markets som produsent vil ovennevnte nøkkelinformasjonsdokument (KID) være tilgjengelig via søkefunksjonaliteten på denne siden. For produkter produsert av andre enn DNB Markets vil nøkkelinformasjonsdokument være tilgjengelig på produsentens hjemmeside eller på denne siden noe tid etter at handelen er gjennomført.

Vi anbefaler at du setter deg grundig inn i nøkkelinformasjonsdokumentet og eventuelt søker ytterligere kunnskap før handel gjennomføres.Eksempler - NO0010747165   |   NASDAQ Inc.

ISIN Produktnavn Dato Version